Lititum

Litium finns inte som ett fritt elementärt tillstånd.Dess föreningar är alllmänt spridda i jordskorpan, men i låga koncentrationer. Dess totala koncentration är runt 0,003 %. I dess rena form är litium en silvervit metall och den är allmänt mer stabil vid rumstemperatur i förhållande till andra alkalimetaller. Litium kan användas i många tillämpningar: I järnmetallurgi minskar den viskositeten för rostfritt stål, inom läkemedelsindustrin används den i syntesen av vitamin A, i salt- och oxidform används den inom olika industribranscher.Litium finns inte som ett fritt elementärt tillstånd.Dess föreningar är alllmänt spridda i jordskorpan, men i låga koncentrationer. Dess totala koncentration är runt 0,003 %. I dess rena form är litium en silvervit metall och den är allmänt mer stabil vid rumstemperatur i förhållande till andra alkalimetaller. Litium kan användas i många tillämpningar: I järnmetallurgi minskar den viskositeten för rostfritt stål, inom läkemedelsindustrin används den i syntesen av vitamin A, i salt- och oxidform används den inom olika industribranscher.

Litiumfluorid

Li

 •  Familj  Li (Lititum)
 • CAS registry number 7789-24-4
 • Formel LiF

Produktinformation

Litiumacetat

Li

 •  Familj  Li (Lititum)
 • CAS registry number 6108-17-4
 • Formel CH3COOLI.2H2O

Produktinformation

Litiumhydroxid

Li

 •  Familj  Li (Lititum)
 • CAS registry number 1310-66-3
 • Formel LiOH.H2O

Litiumhydroxid förekommer i form av små kristaller. Det är lösligt i vatten men inte särskilt lösligt i etanol eller eteralkohol. Litiumhydroxid används ofta vid tillverkning av litiumsalter eller vid utarbetande av litiumtvålar. Det används som en katalysator i esterifieringsreaktioner, för beredning av alkaliska batterier och inom den keramiska industrin. Om det kommer i kontakt med huden, tvätta noga med vatten eftersom litiumhydroxid är skadligt och mycket irriterande på hud och slemhinnor.

Produktinformation

Litiumnitrat

Li

 •  Familj  Li (Lititum)
 • CAS registry number 7790-69-4
 • Formel LiNO3

Produktinformation

Litiummolybdat

Li

 •  Familj  Li (Lititum)
 • CAS registry number 13568-40-6
 • Formel Li2MoO4

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Litiummetall

Li

 •  Familj  Li (Lititum)
 • CAS registry number 7439-93-2
 • Formel Li

Litium finns inte naturligt i fritt tillstånd, men ingår i ett flertal mineraler. Elementärt litium har ett silvervitt utseende och, till skillnad från natrium som reagerar våldsamt med vatten, orsakar det inte en explosion när det kommer i kontakt med vatten. Litium används som en metall inom kärnenergiområdet och inom det farmaceutiska området för syntes av vitamin C. Litiumföreningar används ofta inom keramik-, glas och plastindustrin.

Produktinformation