Jodtabletter

Tillgänglighet

Jod förpackas normalt i dunkar på 50 kg. Särskilda emballagebehov kan tillgodoses på begäran. Todini intygar att produkten förvaras i sitt originalemballage och under de förvaringsvillkor som återges på Säkerhetsdatabladet (SDS).

Formel

I2

CAS Registry Number

7553-56-2

Fråga nu om en offert

Jodtabletter

Distribution av jodtabletter

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Jod förekommer i granulatform och har en grå-lila färg.

Löslighet

Jod har en vattenlöslighet på 0,3 g/l.

Användning

Jod används på områden som läkemedelsindustri, veterinärmedicin och fotografi.

Klassificering

Jod kan vara hälsoskadligt vid intag via munnen eller inandning. Jod kan även orsaka hud- och ögonirritation, samt irritera luftvägarna. Jod är dessutom mycket giftigt för vattenorganismer. Fråga efter säkerhetsdatabladet (SDS) och rådfråga punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15. Tekniska specifikationer tillhandahålls på begäran och beroende på valt användningsområde.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

jodtabletter är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Jodmetall, jodlösning, jod