Natriummetaperiodat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för natriummetaperiodat. finns tillgängliga på begäran. natriummetaperiodat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

NaIO4

CAS Registry Number

7790-28-5

Fråga nu om en offert

Natriummetaperiodat

Distribution av natriummetaperiodat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Fina vitaktiga kristaller. Natriummetaperjodat förekommer som fina vita kristaller.

Löslighet

Natriummetaperjodat är lösligt i vatten och syror.

Användning

Natriummetaperiodat kan isoleras från natriumjodidoxidationen med natriumhypoklorit och återkristalliseras bäst från salpetersyra. Elektrokemister erbjuder dock ett enklare alternativ. Natriummetaperjodat används som en kraftfull oxidativ substans i läkemedelsindustrin. Natriummetaperjodat används även för rengöring av screentryckför utskrift.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

natriummetaperiodat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Natriummetaperiodat.