Zinknaftenat

Tillgänglighet

Zinknaftenat finns tillgängligt i olika koncentrationer. 8 % – 10 % – 11,5 % – 12 % (Zn). Zinknaftenat levereras normalt i dunkar (200l) eller i IBC (Intermediate Bulk Container 1000l). Specialemballage kan tillgodoses på begäran.

Formel

Ingen information finns tillgänglig

CAS Registry Number

84418-50-8

Fråga nu om en offert

Zinknaftenat

Distribution av zinknaftenat

Beskrivning

Zinknaftenat är ett komplext nafteniskt fett som innehåller mineraloljor. Zinknaftenat är en kemikalie som är korrosionsbeständig och stabiliserande, samt ett sekvestreringsmedel.

Utseende

Vätska i gul-orange färg

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Zinknaftenat används normalt som tillsatsmedel i smörjmedel.

Klassificering

Ämnet kan orsaka hudallergi och svår ögonirritation. Zinknaftenat är dessutom skadligt för vattenorganismer och kan på lång sikt ha en negativ inverkan på vattenmiljöer.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

zinknaftenat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Ingen information finns tillgänglig