Koboltsulfamatlösning

Tillgänglighet

Koboltsulfamat förpackas normalt i dunkar på 25 kg. Särskilda emballagebehov kan tillgodoses på begäran. Todini intygar att produkten förvaras i sitt originalemballage och under de förvaringsvillkor som återges på Säkerhetsdatabladet (SDS).

Formel

Co(SO3NH2)2

CAS Registry Number

14017-41-5

Fråga nu om en offert

Koboltsulfamatlösning

Distribution av koboltsulfamatlösning

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Koboltsulfamatlösning ser ut som en mörkröd vätska.

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Koboltsulfamatlösning används under processer för elektroformning och elektrodeponering av nickel-kobolt.

Klassificering

Koboltsulfamat får inte släppas ut i miljön. Fråga efter säkerhetsdatabladet (SDS) och rådfråga punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15. Tekniska specifikationer tillhandahålls på begäran och beroende på valt användningsområde.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

koboltsulfamatlösning är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Ingen information finns tillgänglig