Nickelsulfamatlösning

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för nickelsulfamatvätska, nickelbis(sulfamidat)lösning finns tillgängliga på begäran. nickelsulfamatlösning är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Ni(NH2SO3)2.XH2O

CAS Registry Number

13770-89-3

Fråga nu om en offert

Nickelsulfamatlösning

Distribution av nickelsulfamatlösning

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Nickelsulfamatlösningen förekommer som en blågrön vattenhaltig lösning.

Löslighet

Nickelsulfamat är blandbart i vatten.

Användning

Nickelsulfamat levereras som en vattenlösning. Det är ett alternativ för nickelsulfat i vissa applikationer. Det används som ett råmaterial för ytbehandlingsindustrin.

Klassificering

Nickelsulfamatlösningen är skadlig vid nedsväljning och kan ge allergi vid hudkontakt.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

nickelsulfamatlösning är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Nickelsulfamatvätska, nickelbis(sulfamidat)lösning