Kopparmetansulfonat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för cu-msa finns tillgängliga på begäran. kopparmetansulfonat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Cu(CH3SO3)2

CAS Registry Number

5425-36-2

Fråga nu om en offert

Kopparmetansulfonat

Distribution av kopparmetansulfonat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kopparmetansulfonat är en blå genomskinlig vätska.

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Kopparmetansulfonat är en lösning med en Cu-innehåll 125 g/l. Råmaterialet för syra-Cu-bad som ett alternativ för kopparsulfat. Används främst för rulle-till-rulletillämpningar.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kopparmetansulfonat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Cu-MSA