1, 2, 3, Bensotriazol

Tillgänglighet

1, 2, 3 Bensotriazol finns normalt tillgängligt i påsar med 20 o 25 kg. Särskilda emballagebehov kan tillgodoses på begäran. Todini intygar att produkten förvaras i sitt originalemballage och under de förvaringsvillkor som återges på Säkerhetsdatabladet (

Formel

C6H5N3

CAS Registry Number

95-14-7

Fråga nu om en offert

1, 2, 3, Bensotriazol

Distribution av 1, 2, 3, bensotriazol

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

1, 2, 3 Bensotriazol ser ut som vita nålformade kristaller.

Löslighet

Bensotriazol är inte särskilt löslig i vatten, men löslig i etylalkohol och bensol.

Användning

1, 2, 3 Bensotriazol används som rostskydd i smörjmedel och vätskor för industriell användning. Ämnet används även som en korrosionshämmare för koppar och kopparlegeringar.

Klassificering

Fråga efter säkerhetsdatabladet (SDS) och rådfråga punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15. Tekniska specifikationer tillhandahålls på begäran och beroende på valt användningsområde.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

1, 2, 3, bensotriazol är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Bensotriazol, 1,2,3-bensotriazol, 1H-bensotriazol, bensen-azimid, azimidobensen, BtaH