Kopparpyrofosfat

Tillgänglighet

Pyrofosfatkoppar förpackas normalt i påsar med 25 kg. Särskilda emballagebehov kan tillgodoses på begäran. Todini intygar att produkten förvaras i sitt originalemballage och under de förvaringsvillkor som återges på Säkerhetsdatabladet (SDS).

Formel

Cu2P2O7

CAS Registry Number

10102-90-6

Fråga nu om en offert

Kopparpyrofosfat

Distribution av kopparpyrofosfat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kopparpyrofosfat ser ut som ett mörkblått pulver.

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Koppar-II-pyrofosfat används vid behandling av metalliska ytor, samt vid plätering av alkaliskt koppar.

Klassificering

Kopparpyrofosfat kan vara farligt vid hud- eller ögonkontakt, samt vid intag via munnen eller vid inandning. Fråga efter säkerhetsdatabladet (SDS) och rådfråga punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15. Tekniska specifikationer tillhandahålls på begäran och beroende på valt användningsområde.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kopparpyrofosfat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Ingen information finns tillgänglig