Rundlar i Avpolariserat Nickel

Tillgänglighet

Anoder i Avpolariserat Nickel levereras i regel i form av rundlar. På begäran kan särskilda förpackningskrav uppfyllas.

Formel

Ni

CAS Registry Number

7440-02-0

Fråga nu om en offert

Rundlar i Avpolariserat Nickel

Distribution av rundlar i avpolariserat nickel

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Rundlar i D-nickel är grå och har fast form.

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Rundlar i Avpolariserat Nickel används normalt till plätering inom galvanisk industri i syfte att undvika korrosion på material, särskilt på järnlegeringar.

Klassificering

Rundlar i D-nickel är hälsoskadliga produkter och ska användas varsamt. De kan nämligen ge upphov till utslag vid hudkontakt. Fråga efter Säkerhetsdatabladet (SDS) och rådfråga punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15. På begäran tillhandahålls även tekniska specifikationer enligt avsedd användning: Rundlar i D-nickel ska förvaras i originalförpackning och förenligt med de villkor som återges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

rundlar i avpolariserat nickel är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

D-Nickel