Elektrolytisk Koppar

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för elektrolytisk koppar, kopparmetall finns tillgängliga på begäran. elektrolytisk koppar är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Cu

CAS Registry Number

7440-50-8

Fråga nu om en offert

Elektrolytisk Koppar

Distribution av elektrolytisk koppar

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kopparmetall uppstår som ett brunt luktfritt fast ämne.

Löslighet

Kopparmetall är lösligt i oxiderande syrorsåsom salpetersyra och varm koncentrerad svavelsyra.

Användning

Elektrolytisk koppar i klippformat har flera fördelar: Det har en enkel textur, anodytorna är friktionsfria, klippen löses upp fullständigt i syrabad samt bildar snabbt slam. Syrefria kopparklipp bildar snabbt en kontinuerlig film tills de kan användas i ett nytt bad. Klipp av elektrolytisk koppar används inom den galvaniska industrin.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

elektrolytisk koppar är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Elektrolytisk koppar, kopparmetall