Zinkklorid

Tillgänglighet

Zinkklorid finns normalt tillgängligt i påsförpackningar med kapaciteten 25 kg. Todini intygar att produkten i sitt originalemballage bevaras i det skick som anges på Säkerhetsdatabladet (SDS). Specialemballage tillhandahålls på begäran.

Formel

ZnCl2

CAS Registry Number

7646-85-7

Distribution av zinkklorid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Genomskinligt vitt pulver.

Löslighet

Zinkklorid är en helt vattenlöslig substans.

Användning

Zinkklorid används som en katalysator vid organisk syntes, samt vid svetsning och vattenbehandling.

Klassificering

Zinkklorid är farligt vid intag då det kan orsaka allvarlig skada på hud, ögon eller luftvägar. Substansen är dessutom mycket giftig för vattenorganismer och har en långvarig effekt. Beställ säkerhetsdatabladet och rådfråga punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15. Den tekniska specifikationen tillhandahålls på begäran och efter vald tillämpning.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

zinkklorid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Zink(II)klorid