Kopparkloridlösning

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för kopparkloridlösning 200 g/l cu finns tillgängliga på begäran. kopparkloridlösning är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Cl2Cu

CAS Registry Number

1344-67-8

Fråga nu om en offert

Kopparkloridlösning

Distribution av kopparkloridlösning

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kopparkloridlösning är en grön vätska med en karakteristisk lukt.

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Kopparkloridlösningar är måttliga till högkoncentrerat flytande lösningar av kopparklorid. Denna produkt är en utmärkt källa för kopparklorid för tillämpningar som kräver solubiliserade material. Den viktigaste användningen av kopparkloridlösning är inom vetenskaplig forskning och utveckling.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kopparkloridlösning är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Kopparkloridlösning 200 g/l Cu