Kaliumjodid Foder

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för kaliumjodid foder finns tillgängliga på begäran. kaliumjodid foder är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

KI

CAS Registry Number

7681-11-0

Fråga nu om en offert

Kaliumjodid Foder

Distribution av kaliumjodid foder

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kaliumjodidfoder framträder som ett pulver eller som vita kristaller.

Löslighet

Kaliumjodidfoder är lösligt i vatten, i etylalkohol och i metanol.

Användning

Kaliumjodidfoder används som kosttillskott i djurfoder för att förbättra djurhälsan. Kaliumjodidfoder innehåller ett antiklumpningsmedel för enkel förbrukning.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kaliumjodid foder är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Kaliumjodid foder