Molybden

Molybden finns naturligt i jordskorpan och är inte ett fritt element. Molybden har många färger. Som en kompakt massa är det en silvrig vit metall, medan i pulverform har den en matt grå färg. Molybden används inom industrin för tillverkning av anoder och elektroniska rörstöd. Den kan även användas som en katalysator inom oljeindustrin för borttagning av svavel, kväve och skadliga metaller.Molybden finns naturligt i jordskorpan och är inte ett fritt element. Molybden har många färger. Som en kompakt massa är det en silvrig vit metall, medan i pulverform har den en matt grå färg. Molybden används inom industrin för tillverkning av anoder och elektroniska rörstöd. Den kan även användas som en katalysator inom oljeindustrin för borttagning av svavel, kväve och skadliga metaller.

Molybdenoxid / Molybdentodox

Mo

 •  Familj  Mo (Molybden)
 • CAS registry number 86089-09-0
 • Formel MoO3

Molybdenoxid verkar som en katalysator under avsvavling och är en råvara inom tillverkning av pigment till keramik och frittor.

Produktinformation

Natriummolybdat

Mo

 •  Familj  Mo (Molybden)
 • CAS registry number 10102-40-6
 • Formel Na2MoO4.2H20

Produktinformation

Molybdentrioxid

Mo

 •  Familj  Mo (Molybden)
 • CAS registry number 1313-27-5
 • Formel MoO3

Molybdentrioxid är allmänt förekommande i naturen, men alltid i formen molybdit.

Produktinformation

Molybdendisulfid

Mo

 •  Familj  Mo (Molybden)
 • CAS registry number 1317-33-5
 • Formel MoS2

Molybdendisulfid finns naturligt i form av molibdnitmineral och dess utseende är mycket likt grafit. Molybdensulfid är inte särskilt lösligt i vatten, men lättlösligt i kungsvatten (blandning av salpetersyra och saltsyra) och hett vatten i vissa oorganiska syror som salpetersyra, svavelsyra och saltsyra. I dess rena tillstånd används denna produkt som ett smörjmedel.

Produktinformation

Ammoniummolybdat

Mo

 •  Familj  Mo (Molybden)
 • CAS registry number 12054-85-2
 • Formel (NH4)6Mo7O24.4H2O

Ammoniumheptamolybdat framställs enkelt genom att lösa molybdentrioxid i vattenhaltigt överskott av ammoniak och avdunsta lösningen vid rumstemperatur. När lösningen avdunstar försvinner överskottet av ammoniak. Denna metod resulterar i bildandet av sexsidiga transparenta prismor av ammoniumheptamolybdattetrahydrat. Lösningar av ammoniumparamolybdat reagerar med syror och bildar molybdinsyra och ett ammoniumsalt. PH-värdet för en koncentrerad lösning ligger mellan 5 och 6.

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Molybdinsyra

Mo

 •  Familj  Mo (Molybden)
 • CAS registry number 7782-91-4
 • Formel H2MoO4

Produktinformation