Litiumacetat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för litiumacetatdihydrat finns tillgängliga på begäran. litiumacetat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

CH3COOLI.2H2O

CAS Registry Number

6108-17-4

Fråga nu om en offert

Litiumacetat

Distribution av litiumacetat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Litiumacetat förekommer som ett vitt fast ämne.

Löslighet

Litiumacetat är lösligt i vatten.

Användning

Litiumacetat används som en katalysator för organiska reaktioner.

Klassificering

Litiumacetat kan orsaka cancer, även om det fortfarande inte finns tillräckliga bevis för detta. Irriterar ögon och hud.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

litiumacetat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Litiumacetatdihydrat