Mangankarbonat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för mangankarbonat. karbonat från mangan (ii). finns tillgängliga på begäran. mangankarbonat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

MnCO3

CAS Registry Number

598-62-9

Fråga nu om en offert

Mangankarbonat

Distribution av mangankarbonat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Mangankarbonat förekommer som rosa kristaller eller pulver.

Löslighet

Mangankarbonat är praktiskt taget olösligt i vatten, men lösligt i syror.

Användning

Även känt som manganhaltigt karbonat, används mangankarbonat vid framställning av andra mangansalter och i dess rena form används det i medicin för behandling av anemi. Mangankarbonat används för ytbehandling av metall, och inom svetsindustrin.

Klassificering

Överdriven exponering för mangankarbonatpulver kan orsaka irritation. Långvarig och upprepad inandning av mangankarbonatpulver och ångor kan orsaka inflammation i nervsystemet.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

mangankarbonat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Mangankarbonat. Karbonat från mangan (II).