Manganacetat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för manganacetatacetattetrahydrat finns tillgängliga på begäran. manganacetat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Mn(C2H3O2)2.4H2O

CAS Registry Number

6156-78-1

Fråga nu om en offert

Manganacetat

Distribution av manganacetat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Manganacetat förekommer som rosa kristaller.

Löslighet

Manganacetat är lösligt i vatten, etylalkohol och metylalkohol.

Användning

Manganacetattetrahydrat används inom textilindustrin, inom kemisk industri som katalysator och som råmaterial för vattenbehandling.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

manganacetat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Manganacetatacetattetrahydrat