Vattenfritt Kalciumjodat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för jod från kalcium, kalciumdiodat, lautarit, kalciumsaltjodsyra finns tillgängliga på begäran. vattenfritt kalciumjodat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Ca(IO3)2

CAS Registry Number

7789-80-2

Fråga nu om en offert

Vattenfritt Kalciumjodat

Distribution av vattenfritt kalciumjodat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kalciumjodat är ett vitt kristallint pulver.

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Kalciumjodat används inom djurhållning och farmakologi. Lautarit används som en degförbättrare. Kalciumjodat är en oxidant och används därför i lotioner och salvor som ett antiseptikum och deodorant. Det kan också användas som ett jodtillskott i kycklingfoder.

Klassificering

Kalciumjodat är i sin pulverform irriterande för ögonen och har allergiframkallande effekter på huden. Kalciumjodat kan orsaka nedsatt lungfunktion och vid förtäring kan kräkningar, diarré, magbesvär, kramper och sänkt blodtryck förekomma.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

vattenfritt kalciumjodat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Jod från kalcium, kalciumdiodat, lautarit, kalciumsaltjodsyra