Kopparoxid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för kopparoxid, svart kopparoxid, cupric oxide, kopparmonoxid finns tillgängliga på begäran. kopparoxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

CuO

CAS Registry Number

1317-38-0

Distribution av kopparoxid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Svart pulver.

Löslighet

Kopparoxid är olösligt i vatten men lösligt i ammoniak, alkaliska cyanidlösningar.

Användning

Koppar(II)oxid ska inte förväxlas med koppar(I)oxid. Oxiderad form av metallisk koppar. Kopparoxid används på olika marknader: Foderindustrin som oligoelement, katalysator, råmaterial för pigment och metallytbehandling.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kopparoxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Kopparoxid, svart kopparoxid, cupric oxide, kopparmonoxid