Kaliumjodid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för kaliumjodid usp, kaliumjodid acs, kaliumjodid foderkvalitet finns tillgängliga på begäran. kaliumjodid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

KI

CAS Registry Number

7681-11-0

Distribution av kaliumjodid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kaliumjodid förekommer som ett vitt pulver eller som kristaller.

Löslighet

Kaliumjodid är lösligt i vatten, etanol och metanol.

Användning

Kaliumjodid används som en reagens inom den fotografiska industrin (kaliumjodid ACS), som spårämne för zootekniska tillämpningar (kaliumjodidfoderkvalitet) och som råmaterial inom läkemedelsindustrin (kaliumjodid USP). Det används även för framställning av plastpolymerer (kaliumjodid USP-flingor).

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kaliumjodid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Kaliumjodid USP, kaliumjodid ACS, kaliumjodid foderkvalitet