Vismutoxid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för vismuttrioxid, gul vismutoxid, dibismutitrioxid, vismut(iii)oxid. finns tillgängliga på begäran. vismutoxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Bi2O3

CAS Registry Number

1304-76-3

Distribution av vismutoxid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Vismutoxid är ett luktfritt gult pulver som kännetecknas av romformade kristaller.

Löslighet

Vismutoxid är olösligt i vatten men lösligt i vätefluorid (HF) och salpetersyra (HNO3).

Användning

Vismut(III)oxid är en av vismutföreningarna som är allmänt spridda inom branschen. Vismutmalm är råmaterialet som det utvinns ur. Vismuttrioxid är ett råmaterial inom keramikindustrin, glasindustrin och den elektrotekniska industrin.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

vismutoxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Vismuttrioxid, gul vismutoxid, dibismutitrioxid, vismut(III)oxid.