Vismutcitrat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för 1, 2, 3-propantrikarboxylsyra, 2-hydroxi-, vismut (3+) salt (1:1); vismut(3+)citrat finns tillgängliga på begäran. vismutcitrat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

C6H5O7Bi

CAS Registry Number

813-93-4

Fråga nu om en offert

Vismutcitrat

Distribution av vismutcitrat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Vismutcitrat är ett vitt och luktfritt kristallint pulver.

Löslighet

Olösligt i vatten

Användning

Vismutcitrat är ett salt från citronsyra. Vismutcitrat används i tvätt- och rengöringsprodukter, kosmetika och kroppsvårdsprodukter samt i laboratoriekemikalier. Vismutcitrat kan även användas i pappersbaserade produkter, t.ex. böcker, tidskrifter och bakgrundsbilder.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

vismutcitrat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

1, 2, 3-propantrikarboxylsyra, 2-hydroxi-, vismut (3+) salt (1:1); vismut(3+)citrat