Rhenium

Rhenium är en övergångsmetall med grått och silveraktigt utseende. Rhenium är ett utav jordskorpans mest sällsynta grundämnen och ämnet återfinns i övriga mineraler i en mycket låg halt. Rhenium är en biprodukt från kopparutvinning. Näst efter volfram och kol är det grundämnet med den högsta smältpunkten. Ämnet används huvudsakligen som tillsatsmedel inom tillverkning av superlegeringar, samt i ren form som ingående material i elkontakter och som prekatalysator inom katalysatortillverkning.

Ammoniumperrenat

Re

  •  Familj  Re (Rhenium)
  • CAS registry number 13598-65-7
  • Formel NH4ReO4

Produktinformation

Rheniummetall i pulver och pellets

Re

  •  Familj  Re (Rhenium)
  • CAS registry number 7440-15-5
  • Formel Re

Produktinformation