Zinkpulver

Tillgänglighet

Den finns i form av tackor, profiler, stänger eller granulat i olika former och storlekar.

Formel

Zn

CAS Registry Number

7440-66-6

Distribution av zinkpulver

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Zink är ett mörkgrått pulver.

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Zinkpulver kallas även för kadmium. Zinkpulver används som reduktionsmedel i organisk kemi, i hydrometallurgi och som ett rostskyddsmedel i målarfärg.

Klassificering

Zinkpulver reagerar häftigt med vatten.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

zinkpulver är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Kadmium