Litiumkarbonat

Tillgänglighet

Litiumkarbonat förpackas i regel i mindre påsar med kapaciteten 25 kg eller i större påsar med kapaciteten 500 kg. Särskilda emballagebehov kan tillgodoses på begäran. Todini intygar att produkten förvaras i sitt originalemballage och under de förvaringsv

Formel

Li2CO3

CAS Registry Number

554-13-2

Fråga nu om en offert

Litiumkarbonat

Distribution av litiumkarbonat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Litiumkarbonat ser ut som ett luktfritt vitt pulver.

Löslighet

Litiumkarbonat har en vattenlöslighet på 8,4 g/l (20 °C).

Användning

Litiumkarbonat används som råvara vid tillverkning av batterier och litiumsalter. Litiumkarbonat används även inom glas- och keramikindustrin.

Klassificering

Fråga efter säkerhetsdatabladet (SDS) och rådfråga punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15. Tekniska specifikationer tillhandahålls på begäran och beroende på valt användningsområde.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

litiumkarbonat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Ingen information finns tillgänglig