Kadmium

Kadmium, en biprodukt av zinkfusion, är en lysande, blåaktig vit, duktil och mycket formbar metall som liknar zink och kvicksilver. Kadmium är lösligt i syror men inte i alkalier. Den största delen av kadmium används i nickel / kadmium batterier. Den återstående delen används för beläggningar (korrosionsbeständighet), kadmiumföreningarna används som röda, orange och gula pigment för att färga glaset. Kadmium har förmågan att absorbera neutroner, så det används som en barriär för att kontrollera kärnfission.

Kadmiumoxid

Cd

 •  Familj  Cd (Kadmium)
 • CAS registry number 1306-19-0
 • Formel CdO

Produktinformation

Kadmiumkarbonat

Cd

 •  Familj  Cd (Kadmium)
 • CAS registry number 513-78-0
 • Formel CdCO3

Produktinformation

Kadmiumsulfid

Cd

 •  Familj  Cd (Kadmium)
 • CAS registry number 1306-23-6
 • Formel CdS

Produktinformation

Kadmiummetall

Cd

 •  Familj  Cd (Kadmium)
 • CAS registry number 7440-43-9
 • Formel Cd

Produktinformation