Tenndikloriddihydrat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för diklorotin, diklorotindihydrat, tennkloriddihydratdihydrat, tennkloriddihydrat, tenndikloriddihydrat finns tillgängliga på begäran. tenndikloriddihydrat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

SnCl2.2H2O

CAS Registry Number

10025-69-1

Fråga nu om en offert

Tenndikloriddihydrat

Distribution av tenndikloriddihydrat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Tennkloriddihydrat är ett kristallint ämne (vitaktigt och luktfritt).

Löslighet

Diklorotin har ett vattenlöslighetsvärde på 1 190 g/l vid 20 °C

Användning

Vanliga industriella tillämpningar för tennkloriddihydrat är som katalysator, ytbehandling av metaller och betmedel för textilfärgning. Tennklorid används i laboratoriekemikalier, bläck och toner samt för behandling textilprodukter och färgämnen. Tennkloriddihydrat används även som reduktionsmedel vid tillverkning av pigment, läkemedel, sensibiliserat papper, smörjoljetillsatser, organiska och oorganiska kemikalier. Diklorotin används även vid förtenning (med hjälp av galvanisk metod) och vid sensibiliserande av glas, plast och andra icke-ledande ytor. Tenndikloriddihydrat används av många företag som ett lödningsflussmedel, en kemisk reagens, en ekologisk katalysator och (i vissa fall) som livsmedelstillsats. Tenndikloriddihydrat används även som reduktionsmedel för att tillverka polymerer och fosfor samt för att stabilisera parfymer i tvålar.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

tenndikloriddihydrat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Diklorotin, diklorotindihydrat, tennkloriddihydratdihydrat, tennkloriddihydrat, tenndikloriddihydrat