Kadmiumkarbonat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för kadmiumkarbonat, otavite finns tillgängliga på begäran. kadmiumkarbonat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

CdCO3

CAS Registry Number

513-78-0

Fråga nu om en offert

Kadmiumkarbonat

Distribution av kadmiumkarbonat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kadmiumkarbonat förekommer i form av ett vitt kristallint pulver och sexhörniga kristaller.

Löslighet

Kadmiumkarbonat är inte lösligt i vatten men lösligt i utspädda syror, i koncentrerade lösningar av ammoniumsalter och kaliumcyanidlösningar (KCN).

Användning

Kadmiumkarbonat är en naturligt förekommande mineral som även kallas även otavite. Kadmiumkarbonat är råmaterialet för tillverkning av pigment för keramik och frittglasyrer.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kadmiumkarbonat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Kadmiumkarbonat, otavite