Manganoxid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för manganmonoxid. finns tillgängliga på begäran. manganoxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

MnO

CAS Registry Number

1344-43-0

Distribution av manganoxid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Manganoxid är ett grönt pulver.

Löslighet

Manganoxid är olösligt i vatten, men mycket lösligt i syror.

Användning

Manganoxid används som ett råmaterial för beredning av andra salter och föreningar baserade på mangan. Manganoxid används i stor utsträckning vid framställning av torrbatterier, inom kemisk industri som en katalysator samt inom den medicinska industrin.

Klassificering

Manganoxid är skadligt, det är farligt för människor och miljön. Det är irriterande för ögonen och andningsorganen. Farligt vid nedsväljning.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

manganoxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Manganmonoxid.