Metansulfonisk Syra

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för metansulfonisk syra 70 % finns tillgängliga på begäran. metansulfonisk syra är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

CH4SO3

CAS Registry Number

75-75-2

Fråga nu om en offert

Metansulfonisk Syra

Distribution av metansulfonisk syra

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Metansulfonisk syra förekommer som färglös vätska med en karakteristisk lukt

Löslighet

Metansulfonisk syra är blandar med vatten

Användning

Metansulfonisk syra används som ett råmaterial för galvaniska bad och som en katalysator inom den kemiska industrin

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

metansulfonisk syra är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Metansulfonisk syra 70 %