Koboltnitrat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för kobolt(ii)nitrathexahydrat. koboltdinitrathexahydrat. finns tillgängliga på begäran. koboltnitrat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Co(NO3)2.6H2O

CAS Registry Number

10026-22-9

Fråga nu om en offert

Koboltnitrat

Distribution av koboltnitrat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Vid rumstemperatur är det ett fast ämne med en rödbrun färg och en svag lukt. Koboltnitrat förekommer som rödorange flingor

Löslighet

Koboltnitrat är lösligt i vatten och i andra polära lösningsmedel.

Användning

Koboltnitrat är det oorganiska kobolt(II)saltet från ättiksyra. Det produceras av metallisk kobolt eller andra koboltföreningar. Koboltnitrat används i ytbehandling av metaller, keramik och som katalysator.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

koboltnitrat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Kobolt(II)nitrathexahydrat. Koboltdinitrathexahydrat.