Molybdinsyra

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för molybdinsyra finns tillgängliga på begäran. molybdinsyra är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

H2MoO4

CAS Registry Number

7782-91-4

Fråga nu om en offert

Molybdinsyra

Distribution av molybdinsyra

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Molybdinsyra förekommer som ett luktfritt vitt fast ämne.

Löslighet

Molybdinsyra är inte särskilt lösligt i vatten men lösligt i alkali och i NH3.

Användning

Molybdinsyra används som en reagens för analys.

Klassificering

Molybdinsyra orsakar brännskador och är frätande.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

molybdinsyra är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Molybdinsyra