Nickeloktoat

Tillgänglighet

Nickeloktoat finns normalt tillgängligt i olika koncentrationer. 5 % – 10 % – 13 % (Ni). Nickeloktoat levereras normalt i dunkar (200l) eller i IBC (Intermediate Bulk Container 1000l). Specialemballage kan tillgodoses på begäran.

Formel

C16H30NiO4

CAS Registry Number

4454-16-4

Fråga nu om en offert

Nickeloktoat

Distribution av nickeloktoat

Beskrivning

Nickel-2-etylhexanoat är en utav de metallorganiska föreningar som tillverkas och distribueras av Todini Chemicals.

Utseende

Grön vätska, lättantändlig

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Nickeloktoat används i processer för industriell katalys.

Klassificering

Nickeloktoat är en mycket giftig vätska. Den är cancerframkallande och kan hämma fertiliteten. Ämnet är farligt om det andas in eller sväljs och det kan även orsaka kontaktallergi på huden. Ämnet är mycket giftigt för vattenorganismer och har en negativ långtgående effekt.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

nickeloktoat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Ingen information finns tillgänglig