Vattenfri Tennklorid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för vattenfri tennklorid, tenndiklorid. tennkloriddihydrat. finns tillgängliga på begäran. vattenfri tennklorid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

SnCl2

CAS Registry Number

7772-99-8

Fråga nu om en offert

Vattenfri Tennklorid

Distribution av vattenfri tennklorid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Vattenfri tennklorid förekommer i form av vitt kristallint pulver.

Löslighet

Tennklorid är lösligt i vatten.

Användning

Vattenfri tennklorid framställs genom effekten från torr vätekloridgas på tennmetall. Tennklorid används inom ett stort antal sektorer som en intermediär för tennsalter, reduktionsmedel för läkemedelstillämpningar, råvara för syratennplätering, tillverkning av speglar o.s.v.

Klassificering

Tennklorid är farligt vid förtäring och orsakar brännskador.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

vattenfri tennklorid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Vattenfri tennklorid, tenndiklorid. Tennkloriddihydrat.