Volframsyra

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för volframsyra, orth-volframsyra. finns tillgängliga på begäran. volframsyra är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

H2W04

CAS Registry Number

7783-03-1

Distribution av volframsyra

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Volframsyra förekommer som en mycket ljust gul eller grågult pulver.

Löslighet

Olösligt i vatten och i de flesta syror, med undantag för fluorvätesyra. Volframsyra är lösligt i koncentrerade lösningar av alkalihydroxid och i ammoniak.

Användning

Detta ämne kallas även för volframsyra och orth-volframsyra. Det kan erhållas genom sönderfallande av en mineral som innehåller kalciumvolframat med hjälp av saltsyra. Volframsyra används inom textilindustrin, inom tillverkning av volframglödtrådar och inom tillverkning av plastmaterial och pigment.

Klassificering

Volframsyra är irriterande för ögon och hud.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

volframsyra är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Volframsyra, orth-volframsyra.