Volfram

Volfram, eller wolfram, är en övergångsmetall. Det är även grundämnet bland hittills upptäckta grundämnen med den högsta smältpunkten. Volfram hittas sällan på vår planet Jorden och dess färg skiftar mellan vitt och grått. Tack vare dess hårdhet och densitet är ämnet beständigt mot angrepp från oxidering, syror och baser. Volfram används i huvudsak inom tillverkningen av hårda material som innehåller volframkarbid. Legeringar som innehåller volfram har flera olika användningsområden och däribland glödtrådar i glödlampor, elektroder för Gas-Volfram-Båg-Svetsning, superlegeringar, samt strålningsskydd. Volframföreningar används även som prekatalysatorer vid tillverkning av katalysatorer.

Volframsyra

W

 •  Familj  W (Volfram)
 • CAS registry number 7783-03-1
 • Formel H2W04

Produktinformation

Volframkarbider

W

 •  Familj  W (Volfram)
 • CAS registry number 12070-12-1
 • Formel WC, W2C

Produktinformation

Natriumvolframat

W

 •  Familj  W (Volfram)
 • CAS registry number 10213-10-2
 • Formel Na2WO4.2H2O

Produktinformation

Volframtrioxid

W

 •  Familj  W (Volfram)
 • CAS registry number 1314-35-8
 • Formel WO3

Produktinformation

Ammoniummetavolframat

W

 •  Familj  W (Volfram)
 • CAS registry number 12028-48-7
 • Formel H4N.1/6H2O40W12

Produktinformation

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga nu om en offert eller mer information och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Kontakta oss

Kiselvolframsyra

W

 •  Familj  W (Volfram)
 • CAS registry number 12027-43-9
 • Formel H4(W12SiO40) xH2O

Produktinformation

Fosforvolframsyra

W

 •  Familj  W (Volfram)
 • CAS registry number 12501-23-4
 • Formel H3PW12O40 xH2O

Produktinformation