Nickelnaftenat

Tillgänglighet

Nickelnaftenat (5 % Ni) levereras normalt i dunkar (200l) eller i IBC (Intermediate Bulk Container 1000l). Specialemballage kan tillgodoses på begäran.

Formel

Ingen information finns tillgänglig

CAS Registry Number

61788-71-4

Fråga nu om en offert

Nickelnaftenat

Distribution av nickelnaftenat

Beskrivning

Nickelnaftenat med halten 5 % är en utav de metallorganiska föreningar som finns tillgängliga hos Todini Chemicals.

Utseende

Grön vätska, lättantändlig

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Processer för industriell katalys.

Klassificering

Nickelnaftenat är en mycket giftig vätska. Den är cancerframkallande och kan hämma fertiliteten. Ämnet är farligt om det andas in eller sväljs och det kan även orsaka kontaktallergi. Ämnet är mycket giftigt för vattenorganismer och har en negativ långtgående effekt.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

nickelnaftenat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Ingen information finns tillgänglig