Kadmiumsulfid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för kadmiumsulfid finns tillgängliga på begäran. kadmiumsulfid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

CdS

CAS Registry Number

1306-23-6

Fråga nu om en offert

Kadmiumsulfid

Distribution av kadmiumsulfid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kadmiumsulfid förekommer naturligt som en mineral, i en kristallin eller formlös form. Den formlösa formen av kadmiumsulfid är gul, orange eller brun.

Löslighet

Kadmiumsulfid är inte lösligt i vatten, men lösligt i kallt utspätt HCI eller svavelsyra. Kadmiumoxid sönderdelas lätt och löses i salpetersyra som inte har spätts ut för mycket. Gul kadmium

Användning

Kadmiumsulfid är ett pigment som ofta används i målarfärger samt för färgning av tvål, tyg och papper. Ljusgult kadmiumsulfid är ett fluorescerande pigment.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

kadmiumsulfid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Kadmiumsulfid