Koboltsulfatfoderkvalitet

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för koboltsulfatfoderkvalitet finns tillgängliga på begäran. koboltsulfatfoderkvalitet är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Co(SO4).7H2O

CAS Registry Number

10026-24-1

Fråga nu om en offert

Koboltsulfatfoderkvalitet

Distribution av koboltsulfatfoderkvalitet

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Kobolt(II)sulfat syns som röda monokliniska kristaller

Löslighet

Koboltsulfat är löslig i vatten och i metyl- och etylalkohol

Användning

Koboltsulfatfoderkvalitet används som mikroelement för den zootekniska industrin

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

koboltsulfatfoderkvalitet är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

koboltsulfatfoderkvalitet