Natriummetavanadat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för natriummetavanadat finns tillgängliga på begäran. natriummetavanadat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

NaVO3

CAS Registry Number

13718-26-8

Fråga nu om en offert

Natriummetavanadat

Distribution av natriummetavanadat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Natriummetavanadat är ett vitt pulver.

Löslighet

Natriummetavanadat är lösligt i vatten.

Användning

Natriummetavanadat används i keramik- och läkemedelsindustrin. Natriummetavanadat ingår i konstgödselberedningar och används vid metallytbehandlingen. Natriummetavanadat används även i olja och gas samt inom glas- och pigmentindustrin.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

natriummetavanadat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Natriummetavanadat