Litiummetall

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för litiummetall finns tillgängliga på begäran. litiummetall är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

Li

CAS Registry Number

7439-93-2

Fråga nu om en offert

Litiummetall

Distribution av litiummetall

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Litium är en silvervit metall.

Löslighet

Litium löses långsamt i utspädda syror.

Användning

Litium finns inte naturligt i fritt tillstånd, men ingår i ett flertal mineraler. Litium används som en metall inom kärnenergiområdet och inom det farmaceutiska området för syntes av vitamin C. Litiumföreningar används ofta inom keramik-, glas och plastindustrin.

Klassificering

Litiummetall reagerar med vatten och avger en gas. Det är mycket brandfarligt, orsakar brännskador och är frätande.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

litiummetall är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Litiummetall