Allmänna användningsvillkor

Ägaren av webbplatsen https://wwww.todini.com (hädanefter ”webbplatsen”) är:

Information och all annan typ av data och interaktioner med användare av webbplatsen (hädanefter "information") såsom, inklusive men inte begränsat till fel, länkar, bilder, videor, formulär o.s.v. publiceras och hanteras av Todini och Co. S.p.a. och alla andra parter som är inblandade i att skapa, producera och publicera denna webbplats (hädanefter ”Todini Chemicals”).

Åtkomst till och användning av webbplatsen regleras av de allmänna villkoren som anges nedan och dessa villkor förväntas läsas igenom och godkännas. Genom att fortsätta använda webbplatsen anses villkoren häri ha godkänts till fullo. Användningen av webbplatsen är förbjuden om du inte accepterar villkoren helt eller delvis. Villkoren för användning kan modifieras av Todini Chemicals när som helst och utan förvarning. Därför är det nödvändigt att läsa igenom dem varje gång som webbplatsen öppnas.

Allmänna instruktioner för att konsultera webbplatsen och ansvarsbegränsningar

Todini Chemicals förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning avbryta, enligt egen bedömning, åtkomst till webbplatsen eller användning av denna.

Todini Chemicals frånsäger sig allt ansvar avseende användningen av denna webbplats och dess information. Användning sker under direkt ansvar och på egen risk av användarna som öppnar webbplatsen. Todini Chemicals tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår genom användning eller icke användning av webbplatsen och informationen eller skada som orsakas, inklusive men inte begränsat till fel, avbrott av tjänst, radering av innehåll, virus, problem vid anslutning till nätverk, leverantörer, obehörig åtkomst, ändring av data o.s.v.

Användare är ensamt och uteslutande ansvariga för förvaring och korrekt användning av deras personliga information, inklusive autentiseringsuppgifter som möjliggör åtkomst till begränsade tjänster och alla skadliga konsekvenser eller skador som kan åsamkas Todini Chemicals till följd av felaktig användning, förlust, stöld av sådan information.

All kommunikation och information som överförs till Todini Chemicals betraktas som icke konfidentiell. Sådan överföring kan endast ske under förutsättning att du beviljar Todini Chemicals oåterkallelig rätt att reproducera, ändra, publicera, översätta, distribuera eller i annan form gratis använda det som överförs. Användare är ensamt och uteslutande ansvariga för innehållet och riktigheten i kommunikationen och data som överförs samt eventuella intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

Varning om webbplatsens innehåll

Todini Chemicals strävar efter att tillhandahålla information i god tro men tar inget ansvar för deras riktighet, fullständighet och uppdatering. Av denna anledning ska informationen endast betraktas som delvis vägledande och utgör inte och kan inte ersätta en formell begäran av säkerhetsdatablad av produkter och tjänster från Todini. Det är därför användarens skyldighet att verifiera informationen på denna webbplats och kontakta lokala myndigheter om det är nödvändigt vad gäller produkter och tjänster från Todini.

För användarnas bekvämlighet kan webbplatsen innehålla länkar till tredje parts webbplatser (hädanefter ”länkar”). Förekomsten av en länk innebär inte någon verifiering, godkännande eller rekommendation från Todini vad gäller de länkade webbplatsernas innehåll. Todini Chemicals kan inte hållas ansvarig för innehållet på dessa webbplatser och reglerna som antagits av dem. Användare som använder länkarna gör detta under deras fulla och exklusiva ansvar.

Immateriella rättigheter

Webbplatsens information, om inget annat anges specificeras, tillhör helt och uteslutande Todini Chemicals och all användning för andra ändamål än enbart personlig konsultation kommer att beivras av Todini Chemicals i enlighet med gällande lagstiftning.

Tillämpliga lagar och tvistlösning

Dessa allmänna regler och villkor för användning av webbplatsen regleras uteslutande av italienska lag. Vid eventuella tvister om, till följd av eller som har anknytning till dessa förhållanden har domstolen i Monza ensamrätt i sådana fall.

För att utöva dina rättigheter enligt paragraf 7 från italienskt lagdekret 196/2003, kontakta Todini genom att använda formuläret som finns på sidan eller genom att skicka ett fax till telefonnummer +39 0392302497 eller e-posta till Todini. S.p.a. - Corso Milano, 46 - 20900 Monza (MB), Italien.