Metandisulfonsyra – Natriumsalt

Tillgänglighet

Speciella krav och kvalitetskrav för Metaldisulfonsyra – Natriumsalt finns tillgängliga på begäran.

Formel

CH2O6S2Na22H2O

CAS Registry Number

5799-70-3

Fråga nu om en offert

Metandisulfonsyra – Natriumsalt

Distribution av metandisulfonsyra – natriumsalt

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Den är genomskinligt vit och har fast form

Löslighet

saltet är lättlösligt upp till 10%.

Användning

Metandisulfonsyra Natriumsalt används som en katalysator/som ett tillsatsmedel som påskyndar processen för hårdförkromning.

Klassificering

Metandisulfonatsyra natriumsalt kan ge upphov till hudirritation, allvarlig ögonskada och irritation i luftvägarna. Fråga efter Säkerhetsdatabladet (SDS) för en mer detaljerad läsning. På begäran tillhandahålls även tekniska specifikationer enligt avsedd användning: Metandisulfonsyra Natriumsalt ska förvaras i originalförpackning och förenligt med de villkor som återges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

metandisulfonsyra – natriumsalt är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Metandisulfonsyra dehydriserat dinatriumsalt, Metandisulfonsyra av dinatriumsalt