Nickelsulfat

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för nickelsulfathexahydrat finns tillgängliga på begäran. nickelsulfat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

NiSO4.6H2O

CAS Registry Number

10101-97-0

Fråga nu om en offert

Nickelsulfat

Distribution av nickelsulfat

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Nickelsulfat förekommer som smaragdgröna kristaller.

Löslighet

Nickelsulfat är olösligt i etylalkohol men lösligt i vatten.

Användning

Nickelsulfat används vid nickelplätering och för att producera katalysatorer för hydrogenering av fetter.

Klassificering

Nickelsulfat kan orsaka cancer, även om det fortfarande inte finns någon tillräcklig bevisning för detta. Det är skadligt vid inandning och förtäring. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

nickelsulfat är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Nickelsulfathexahydrat