Mangan

Mangan är en gråvit metall, som liknar järn; Det är svårt men väldigt ömtåligt, det kan bara smälta med svårigheter och det oxiderar mycket enkelt. Mangan finns i överflöd i jordskorpan, är ett väsentligt element för framställning av järn och stål på grund av dess desulfuriserande, deoxiderande och bindande egenskaper. Den joniserade mangan används industriellt som ett pigment av olika färger, vilket beror på jonens oxidationstillstånd. Mangan är ett oligonutrient för alla livsformer, men i sin rena form är det giftigt. Manganacetat används i katalytisk process i kombination med andra element.

Manganacetat

Mn

  •  Familj  Mn (Mangan)
  • CAS registry number 6156-78-1
  • Formel Mn(C2H3O2)2.4H2O

Produktinformation

Mangankarbonat

Mn

  •  Familj  Mn (Mangan)
  • CAS registry number 598-62-9
  • Formel MnCO3

Produktinformation

Manganoxid

Mn

  •  Familj  Mn (Mangan)
  • CAS registry number 1344-43-0
  • Formel MnO

Produktinformation