Grön Nickeloxid

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för nickelmonoxid, nickel(ii)oxid finns tillgängliga på begäran. grön nickeloxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

NiO

CAS Registry Number

1313-99-1

Fråga nu om en offert

Grön Nickeloxid

Distribution av grön nickeloxid

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Grön nickeloxid förekommer som ett grönt pulver.

Löslighet

Grön nickeloxid är olösligt i vatten, men lösligt i syrakoncentrat.

Användning

Nickeloxid är en oxiderad form av nickelmetall känd som NiO. Den ska inte förväxlas med svart nickeloxid (Ni2O3). Nickeloxid används för beredning av ferriter, pigment samt för keramik och frittglasyr.

Klassificering

Nickeloxid kan orsaka cancer om det andas in. Kan ge allergi vid hudkontakt samt kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljöer.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

grön nickeloxid är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Nickelmonoxid, nickel(II)oxid