Nickelkarbonatpulver

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för nickel(ii)karbonat, nickelhaltig karbonat, kolsyra, nickelmonokarbonat, vattenfri nickel finns tillgängliga på begäran. nickelkarbonatpulver är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

NICO3

CAS Registry Number

3333-67-3

Fråga nu om en offert

Nickelkarbonatpulver

Distribution av nickelkarbonatpulver

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Nickelhaltig karbonat förekommer som gröna kristaller.

Löslighet

Nickelmonokarbonat är olösligt i vatten, men lösligt i syror.

Användning

Nickelkarbonat används som en katalysator, efter reduktion med vätgas.

Klassificering

Nickelkarbonatpulver kan ha cancerogena effekter, även om det fortfarande inte finns någon tillräcklig bevisning för detta. Kolsyra är skadligt vid inandning och förtäring. Nickelhaltig karbonat kan ge allergi vid hudkontakt.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

nickelkarbonatpulver är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Nickel(II)karbonat, nickelhaltig karbonat, kolsyra, nickelmonokarbonat, vattenfri nickel