Nickelsulfatlösning

Tillgänglighet

Special- och kvalitetskrav för nickelsulfatlösning 120 g ni/l finns tillgängliga på begäran. nickelsulfatlösning är normalt tillgängligt i olika koncentrationer.

Formel

NISO4.XH2O

CAS Registry Number

7786-81-4

Fråga nu om en offert

Nickelsulfatlösning

Distribution av nickelsulfatlösning

Beskrivning

Ingen information finns tillgänglig

Utseende

Nickelsulfatlösning är en smaragdgrön lösning.

Löslighet

Ingen information finns tillgänglig

Användning

Nickelsulfatlösningar är måttliga till högkoncentrerat flytande lösningar av nickelsulfat. De är därför en utmärkt källa för nickelsulfat för tillämpningar som kräver solubiliserade material. Nickelsulfatlösning används ofta inom elektropläteringsbranschen.

Klassificering

Be om säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 3, 14, 15.

Säkerhet

Begär säkerhetsdatablad (SDS) och hänvisa till punkterna 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

nickelsulfatlösning är normalt tillgängligt i olika koncentrationer och lagras i originalförpackning samt under de förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet (SDS).

Synonymer

Nickelsulfatlösning 120 g Ni/l