Zink

Zink är en vit silverfärgad metall som svartnar när det kommer i kontakt med luften. Metallen är mycket vanligt förekommande på vår planet Jorden och utgör även ett spårämne i vår organism. Zink är måttligt reaktivt och används huvudsakligen vid galvanisering av övriga metaller för att undvika rostning och korrosion, samt inom tillverkning av pressgjutna detaljer och svetslegeringar. Zink kan även användas inom kosmetika- och läkemedelsindustrin, samt vid plastframställning och tygtillverkning.

Zinkoxid

Zn

 •  Familj  Zn (Zink)
 • CAS registry number 1314-222-5
 • Formel ZnO

Produktinformation

Zinkpulver

Zn

 •  Familj  Zn (Zink)
 • CAS registry number 7440-66-6
 • Formel Zn

Produktinformation

Zinkklorid

Zn

 •  Familj  Zn (Zink)
 • CAS registry number 7646-85-7
 • Formel ZnCl2

Produktinformation

Zinknaftenat

Zn

 •  Familj  Zn (Zink)
 • CAS registry number 84418-50-8
 • Formel

Zinknaftenat är ett komplext nafteniskt fett som innehåller mineraloljor. Zinknaftenat är en kemikalie som är korrosionsbeständig och stabiliserande, samt ett sekvestreringsmedel.

Produktinformation